Publikationer

Forside på rapporten Inkluderende kulturliv for mennesker med demens og deres pårørende

Inkluderende kulturliv for mennesker med demens og deres pårørende – god praksis, erfaringer og cases fra projektet Demensvenlig Kulturfestival 2023 (64 sider)

Rapporten henvender sig særligt til kulturinstitutioner, som gerne vil blive klogere på, hvordan de kan udvikle eller tilpasse deres tilbud, så de er inkluderende for mennesker med demens og deres pårørende. Rapporten er blevet til i en samskabende proces med en række kulturinstitutioner og mennesker med demens og deres pårørende. Rapporten samler resultater og erfaringer fra projektet Demensvenlig Kulturfestival 2023 og går i dybden med den gode praksis, erfaringer og cases.
Du kan få en hurtigere introduktion til god praksis for demensvenlig kultur i pixibogen “Inkluderende kulturliv for mennesker med demens og deres pårørende – Sæt
Scenen”, som opsummerer de vigtigste pointer til en god praksis på området.
Udarbejdet af Sara Friberg Busch, Jonas Holsbæk, Hanne Jensen og Susan Kaagh i projektet Demensvenlig Kulturfestival 2023.
Projektet er finansieret af Socialstyrelsen.
© Friberg Formidling ApS, København, 2023

Pixibog Forside

Inkluderende kulturliv for mennesker med demens og deres pårørende – Sæt scenen (20 sider)

Dette materiale henvender sig til kulturinstitutioner, som gerne vil blive klogere på, hvordan de kan udvikle eller tilpasse deres tilbud, så de er inkluderende for mennesker med demens og deres pårørende. Det er en “pixibog”, som giver en hurtig introduktion til god praksis for demensvenlig kultur. Materialet er udviklet i projektet Demensvenlig Kulturfestival 2023 og er blevet til i en samskabende proces med en række kulturinstitutioner og mennesker med demens og deres pårørende. Du kan få mere baggrundsinformation og læse mere om projektet i rapporten “Inkluderende kulturliv for mennesker med demens og deres pårørende – god praksis, erfaringer og cases fra projektet Demensvenlig Kulturfestival 2023”.
Udarbejdet af Jonas Holsbæk, Hanne Jensen, Susan Kaagh og Sara Friberg Busch i projektet Demensvenlig Kulturfestival 2023.
Projektet er finansieret af Socialstyrelsen.
© Friberg Formidling ApS, København, 2023

Demensvenlig kultur på pleje- og dagcentre – inspiration til at udvide kulturinstitutioners formidlingsrum (56 sider)

Dette inspirationshæfte henvender sig særligt til kulturinstitutioner, som gerne vil blive klogere på, hvordan de kan udvide deres formidlingsrum, så det er
inkluderende for mennesker med demens på pleje- og dagcentre. Hæftet giver et indblik i resultater og erfaringer fra projektet Demensvenlig kultur på pleje- og
dagcentre og indeholder projektets bud på, hvordan man som kulturinstitution kan komme i gang, samt cases med inspiration og erfaringer fra de seks deltagende kulturinstitutioner.
Udarbejdet i projektet Demensvenlig kultur på pleje- og dagcentre af Sara Friberg Busch og Jonas Holsbæk, Friberg Formidling ApS
Nicolai Arbirk Knudsen, Østfyns Museer
Kristine Gårdhus og Linda Nørgaard Andersen, Arbejdermuseet
Karen Bech Jessen, Trapholt
Søren Langager Høgh, Biblioteket Frederiksberg
Maria Breddam Slæggerup og Mathias Bjørn Bøgedal, Danmarks Jernbanemuseum
Jane Bjerg Christensen, Museum Jorn
Projektet er finansieret af Socialstyrelsen.
© Friberg Formidling ApS, København, 2024

Vi bruger cookies for at forbedre din brugeroplevelse.