Publikationer

Forside på rapporten Inkluderende kulturliv for mennesker med demens og deres pårørende

Inkluderende kulturliv for mennesker med demens og deres pårørende – god praksis, erfaringer og cases fra projektet Demensvenlig Kulturfestival 2023 (64 sider)

Rapporten henvender sig særligt til kulturinstitutioner, som gerne vil blive klogere på, hvordan de kan udvikle eller tilpasse deres tilbud, så de er inkluderende for mennesker med demens og deres pårørende. Rapporten er blevet til i en samskabende proces med en række kulturinstitutioner og mennesker med demens og deres pårørende. Rapporten samler resultater og erfaringer fra projektet Demensvenlig Kulturfestival 2023 og går i dybden med den gode praksis, erfaringer og cases.
Du kan få en hurtigere introduktion til god praksis for demensvenlig kultur i pixibogen “Inkluderende kulturliv for mennesker med demens og deres pårørende – Sæt
Scenen”, som opsummerer de vigtigste pointer til en god praksis på området.
Udarbejdet af Sara Friberg Busch, Jonas Holsbæk, Hanne Jensen og Susan Kaagh i projektet Demensvenlig Kulturfestival 2023.
Projektet er finansieret af Socialstyrelsen.
© Friberg Formidling ApS, København, 2023

Pixibog Forside

Inkluderende kulturliv for mennesker med demens og deres pårørende – Sæt scenen (20 sider)

Dette materiale henvender sig til kulturinstitutioner, som gerne vil blive klogere på, hvordan de kan udvikle eller tilpasse deres tilbud, så de er inkluderende for mennesker med demens og deres pårørende. Det er en “pixibog”, som giver en hurtig introduktion til god praksis for demensvenlig kultur. Materialet er udviklet i projektet Demensvenlig Kulturfestival 2023 og er blevet til i en samskabende proces med en række kulturinstitutioner og mennesker med demens og deres pårørende. Du kan få mere baggrundsinformation og læse mere om projektet i rapporten “Inkluderende kulturliv for mennesker med demens og deres pårørende – god praksis, erfaringer og cases fra projektet Demensvenlig Kulturfestival 2023”.
Udarbejdet af Jonas Holsbæk, Hanne Jensen, Susan Kaagh og Sara Friberg Busch i projektet Demensvenlig Kulturfestival 2023.
Projektet er finansieret af Socialstyrelsen.
© Friberg Formidling ApS, København, 2023

Vi bruger cookies for at forbedre din brugeroplevelse.