Kontakt

Projektleder og demensfaglig konsulent Jonas Holsbæk
jonas@fribergformidling.dk
Tlf: 61681304
www.holsbaek.dk
Jeg er projektleder på de to projekter Demensvenlig Kulturfestival 2023 og Demensvenlig Kultur på pleje- og dagcentre. Jeg er desuden en del af Sundhedsstyrelsens rejsehold for værdig ældrepleje, er uddannet ergoterapeut og master i medicinsk videnskab, og har arbejdet med ældre, demens og velfærdsteknologi i 18 år.

Demensfaglig konsulent Hanne Jensen
hanne@praksisperspektiv.dk
Tlf: 30225490
www.praksisperspektiv.dk
Jeg kommer ud til kulturinstitutioner og underviser og giver sparring i projektet Demensvenlig Kulturfestival 2023. Jeg er selvstændig og arbejder som underviser for Sundhedsstyrelsens Videnscenter for Værdig Ældrepleje. Jeg har været sygeplejerske i over 30 år, og har de seneste mange år fokuseret på ældreplejen, kompetenceudvikling af den relationelle faglighed, organisationsudvikling, kommunikation, Marte Meo, sparring af ledere og medarbejdere, værdig ældrepleje og demens.

Demensfaglig konsulent Susan Kaagh
Jeg kommer ud til kulturinstitutioner og underviser og giver sparring i projektet Demensvenlig Kulturfestival 2023. Jeg er desuden demenskoordinator i Odder Kommune og arbejder også for Sundhedsstyrelsens rejsehold for værdig ældrepleje. Jeg er uddannet sygeplejerske.

Chefkonsulent Sara Friberg Busch
sara@fribergformidling.dk
Tlf: 23823187
www.fribergformidling.dk
Jeg står for formidling, dataindsamling og kontakt til samarbejdspartnere i de to projekter Demensvenlig Kulturfestival 2023 og Demensvenlig kultur på pleje- og dagcentre. Jeg er uddannet cand.pæd. i didaktik og cand.it.

Vi bruger cookies for at forbedre din brugeroplevelse.