Vil jeres kulturinstitution gerne blive klogere på demens?

Museer, biblioteker, koncertsteder og andre kulturinstitutioner, der gerne vil blive bedre til at inkludere mennesker med demens og deres pårørende, kan få gratis sparring og undervisning af projektets demensfaglige konsulenter. Til gengæld skal kulturinstitutionen afholde mindst et demensvenligt arrangement som del af kulturfestivalen april-juni 2023. Konsulenterne kan også være til stede og hjælpe ved afviklingen af demensvenlige arrangementer.

Hvad kan de demensfaglige konsulenter hjælpe med?

Der er mange muligheder, og konsulenterne kan i vid udstrækning tilpasse hjælpen til jeres behov. Typisk kan hjælpen tage form af:

  • Undervisning af frontpersonale
  • Sparring om demensvenlige arrangementer og udstillinger
  • Rekruttering af målgruppen
  • Etablering af samarbejde med lokale frivilligorganisationer og kommunal demenskoordinator
  • Tilstedeværelse ved afvikling af demensvenlige arrangementer

Du kan læse mere om de demensfaglige konsulenter her.

Hvad koster det?

Sparring og undervisning er gratis for kulturinstitutioner. Til gengæld skal I afholde mindst et demensvenligt arrangement i perioden april-juni 2023.

Hvor tilmelder vi os?

Kontakt projektleder Jonas Holsbæk på mail: jonas@fribergformidling.dk eller telefon 61681304. I er også meget velkomne til at kontakte os, hvis I har spørgsmål inden I tilmelder jer. Vi forventer at kunne tilbyde sparring og undervisning til ca. tyve kulturinstitutioner i løbet af projektperioden.

Om projektet

I en samskabende proces inddrages mennesker med demens og deres pårørende i udarbejdelsen af en god praksis for demensvenligt kulturliv. I samskabelsen indgår også kulturinstitutioner med deres erfaringer og viden om, hvordan demensvenlighed kan udfolde sig i kulturinstitutionernes virkelighed og hverdag. Den samskabende proces munder ud i en række retningslinjer og værktøjer til god praksis for demensvenlige kulturoplevelser. Dette ekspliciteres, dels i et skriftligt materiale, som trykkes og gøres online tilgængeligt, dels via tre demensfaglige konsulenter, der udgør et landsdækkende korps, som danske kulturudbydere kan trække på til undervisning og sparring i forbindelse med Demensvenlig Kulturfestival 2023. Projektets formål er at sætte fokus på demensvenligt kulturliv, at udbrede kendskabet til demens blandt danske kulturudbydere, og skabe et mere demensvenligt og inkluderende kulturliv i Danmark for mennesker med demens og deres pårørende. Projektet er finansieret af Socialstyrelsens pulje til understøttelse af et demensvenligt samfund.

Vi bruger cookies for at forbedre din brugeroplevelse.